Miten tuloksellisuustyö näkyy kunnassa käytännössä?

Kunnalliset päätöksentekijät tarvitsevat tietoa kuntalaisten, yritysten ja järjestöjen odotuksista kunnan palveluja kohtaan, jotta tulevaisuuden suunnittelu on mahdollista. Tätä varten kunnalla on kuntastrategia, joka jakaantuu palvelujen suunnitteluun (palvelustrategia) ja henkilöstöön liittyviin asioihin (henkilöstöstrategia).

Kunnan henkilöstöstrategiassa huolehditaan muun muassa henkilöstön saatavuuteen, palveluksessa pysymiseen, palkitsemiseen, henkilöstön kehittämiseen, yhteistoimintaan ja osallistumiseen liittyvistä asioista.

Palkitseminen on keskeinen osa kunnan tuloksellisuustyötä. Se on johtamisen väline, jonka avulla kunnan suunnitelmat toteutetaan ja tavoitteet saavutetaan. Palkitseminen voi kohdistua yksittäisen työntekijän lisäksi myös tiimeihin ja yksiköihin. Toimiva palkitseminen on avointa, läpinäkyvää ja kaikkien helposti ymmärrettävissä olevaa.

Henkilöstön osaamiseen panostaminen parantaa kunnan tuloksellisuutta pitkällä tähtäimellä ja lisää työyhteisöjen oppimista. Osaamisen kehittymistä tulee johtaa ja ennakoida oikein. Keskeinen osa henkilöstön osaamisen kehittymistä on varmistaa ”hiljaisen tiedon” tehokas siirtyminen työyhteisön sisällä.

Vaikutusmahdollisuudet ja osallistuminen parantavat työelämän laatua ja lisäävät kunnallisen työn tuloksellisuutta. Henkilöstön panos on merkittävä oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämisessä sekä päätöksenteon valmistelussa.

Oman työn kehittäminen on jokaisen työntekijän, tiimin ja toimialan jokapäiväinen tehtävä. Esimerkiksi aloitetoiminnalla voidaan parantaa palvelujen laatua ja työskentelymenetelmiä sekä säästää kustannuksia ja aikaa. Aloitetoiminnan avulla voidaan myös lisätä työviihtyvyyttä ja -turvallisuutta.