Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän laadun ja tuloksellisuuden samanaikaista kehittämistä siten, että tuottavuuden kasvu lisää kuntien taloudellista toimintakykyä ja kuntalaisten hyvinvointia tulevina vuosina.

Suositus on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien poliittiselle ja virkamiesjohdolle sekä henkilöstölle.

Kunta-alan työmarkkinajärjestöt haluavat tämän suosituksen avulla rakentaa sellaisia tulevaisuuden kunnallisia palveluja, jotka perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään.

Kunnallinen työmarkkinalaitos on valmistellut Tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskevan suosituksen (2008) yhdessä pääsopijajärjestöjen JUKO ry:n, Kunta-alan unioni ry:n, KTN ry:n ja TNJ ry:n kanssa. Myös Tehy ry on osapuolten suostumuksella osallistunut suosituksen valmisteluun.