Tuloksellisuus syntyy työnantajien ja työntekijöiden yhteistyönä

Toimiva yhteistyö henkilöstön, esimiesten ja johdon välillä tekee kehittämistoiminnasta tuloksellisempaa. Kunnallisiin työelämän kehittämisohjelmiin on syytä ottaa mukaan työnantajien että työntekijöiden edustajia.

Työntekijä- ja työnantajajärjestöt edistävät kunnallisten palvelujen tuloksellisuutta valtakunnallisesti ja paikallisesti.