Tuloksellisuustyö nopeuttaa ja tehostaa kunnan toimintaa

Tuloksellisuustyön avulla kunnan työt saadaan sujumaan viiveettä ja palvelujen kustannukset pysymään kohtuullisina.

Tuloksellisuustyössä kunnan toiminta nähdään kokonaisuutena.

Kunnallisissa palveluissa tuloksellisuuden osa-alueita ovat

  • toiminnan vaikuttavuus (aikaansaatu ja tavoiteltu hyvinvointi)
  • palvelun laatu (asiakaskohtaamisen ja sidosryhmäyhteistyön toimivuus)
  • toiminnan sujuvuus, tuottavuus ja taloudellisuussekä
  • henkilöstön aikaansaannoskyky (työhyvinvointi, osaaminen jne.)

Kunnan työ on tuloksellista silloin kun työtä on tekemässä sopiva määrä osaavia, työkykyisiä, motivoituneita ja hyvinvoivia ihmisiä.

Tuloksellisessa työssä tehdään oikeita asioita, oikeissa kohteissa,  oikeilla tavoilla, taloudellisesti ja taitavasti. Työn tuloksia arvioidaan jatkuvasti ja tuloksista otetaan opiksi.