Mitä kunnallinen tuloksellisuustyö on?

Tuloksellisuustyö on kunnan toiminnan jatkuvaa kehittämistä parempaan suuntaan.

Kuntalaiset ovat sekä kunnallisten palvelujen käyttäjiä että myös niiden maksajia verojen kautta. Siksi kunnallisten palvelujen vaikuttavuuden ja laadun on vastattava kuntalaisten odotuksia.

Tuloksellisuustyöllä palvelujen saatavuus ja kustannukset saadaan tasapainoon.