Tietoa sivustosta

Tuottavuustyo.fi on suomalaisen tuottavuustyön tietopankki

Tuottavuustyo.fi-verkkopalvelu tarjoaa perustietoa tuottavuustyöstä.

Tavoitteena on edistää yhteistoiminnassa tapahtuvaa tuottavuuden parantamista suomalaisilla työpaikoilla. Hajallaan olevaa tuottavuustietoa kootaan verkkopalveluun, josta se on kaikkien työpaikkojen ja niiden johdon, esimiesten, kehittäjien ja henkilöstön edustajien ulottuvilla.

Verkkopalvelun avulla on helppoa muodostaa kokonaiskuva tuottavuustyöstä ja sen kehittämisen mahdollisuuksista omassa työyhteisössä. Palvelun tarkoituksena on myös herättää suomalaisten kiinnostus tuottavuustyön jatkuvaan parantamiseen.

Verkkopalvelu on tuottavuustiedon kotipesä, joka hyödyntää olemassa olevia linkkejä, sivustoja ja tuottavuustoimijoita. Se ohjaa asiasta kiinnostuneet henkilöt syvemmän ja yksityiskohtaisemman tiedon lähteille.