Työhyvinvoinnilla tuottavuutta

Työhyvinvoinnin merkitys työn tuottavuuden tekijänä on kasvanut viime vuosina.

Työhyvinvointi parantaa työtyytyväisyyttä, motivaatiota ja työyhteisön ilmapiiriä. Hyvinvoivassa työyhteisössä on lupa onnistua ja tehdä laadukasta työtä. Innostavassa ilmapiirissä osaamista on helpompi jakaa, mikä vahvistaa työyhteisön yhteistä osaamista ja parantaa organisaation luovuutta.

Mahdollisuus luovuuteen ja ideoiden vapaaseen viljelyyn on edellytys uusien innovaatioiden tuottamiselle, jatkuvalle kehittymiselle ja kilpailukykyisyydelle.

Useissa tutkimuksissa on todettu, että hyvinvoiva ihminen on tuottavampi kuin huonosti voiva. Hyvinvoiva henkilö on myös harvemmin sairaslomilla ja aiheuttaa vähemmän poissaoloihin ja työkyvyttömyyteen liittyviä kustannuksia. Työhyvinvointi on myös yhteydessä vähäisempiin työtapaturmiin.

Hyvinvoivalla työpaikalla jää enemmän tunteja työn tehokkaaseen tekemiseen ja vähemmän aikaa sähläämiseen ja virheiden korjaamiseen.