Joustavat ja monipuoliset työajat

Asiakkaiden ohjausvaikutus ulottuu yrityksen sisäiseen ohjaukseen. Tarpeet nopeuttaa toimitusaikoja ja parantaa toimitusvarmuutta laadun kärsimättä ja kilpailukykyisillä hinnoilla edellyttää tarkkaa ohjausta ja resurssien tehokasta käyttöä.

Asiakkaan vaatimukset ja työkuorma vaihtelee, joten toiminnanohjaus vaatii koko työyhteisöltä joustavuutta. Resurssien kohdentaminen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti edellyttää työaikojen ja toimintatapojen joustavuutta.

Mahdollisuudet lisätä tai vähentää työaikaa kysynnän mukaan parantavat yritysten edellytyksiä kehittää kilpailukykyä ja sopeuttaa toimintaansa asiakkaiden vaatimuksia vastaavaksi. Monipuolisilla työaikajärjestelyillä tekijän työaika ja tuotannon käyntiaika on mahdollista erottaa toisistaan.

Monipuolisilla työaikajärjestelyillä voidaan muun muassa

 • parantaa asiakaspalvelua
 • sopeuttaa toimintaa kausivaihteluihin
 • lisätä toimitusvarmuutta ja asiakastyytyväisyyttä
 • tarjota elämäntilanteeseen sopivia työaikoja
 • varautua paremmin yllättäviin tuotantohäiriöihin
 • pidentää käyntiaikoja
 • lyhentää läpimeno- ja toimitusaikoja.

Henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa työaikoihinsa parantaa viihtyvyyttä ja motivaatiota, vähentää poissaoloja ja vaihtuvuutta. Monipuoliset työaikajärjestelyt ovat kilpailukeino, kun hankitaan ammattitaitoista henkilöstöä.

Työaikajärjestelyt on tehtävä yritys- tai toimipaikkakohtaisesti. Strategian valinta ja käytännön toimet on määriteltävä paikallisesti, yrityksen omassa piirissä ja omista lähtökohdista käsin.

Uusien työaikajärjestelyjen suunnittelussa on järkevää ottaa henkilöstö mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. On runsaasti hyviä kokemuksia työaikajärjestelyjen uudistamisesta, kun ratkaisut on haettu yhdessä johdon ja henkilöstön kanssa molempien toiveet kuunnellen ja huomioon ottaen.


Pohdittavaksi

 • Millaista käyntiaikaa asiakaspalvelu, toimitusvarmuus ja toimitusajat edellyttävät yritykseltä?
 • Millaiset ovat kausivaihtelut?
 • Millaiset vuoro- ja työaikajärjestelyt yrityksessä on käytössä?
 • Millaisia toiveita työntekijöillä on työaikojen sijoittelusta?
 • Halutaanko työaikoihin joustoa?
 • Millainen neuvottelukulttuuri ja paikallisen sopimisen valmius yrityksessä on?