Tuottavuustyö on jatkuvaa toiminnan kehittämistä

Tuottavuudesta huolehtiminen on pitkällä aikavälillä ainoa kestävä tapa taata yrityksen tai julkisen organisaation menestys, työpaikkojen säilyminen ja uusien syntyminen. Tuottavuustyö on:

Oikeiden asioiden tekemistä

Tarkastellaan ja tunnistetaan jatkuvasti asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja odotuksia, opitaan niistä sekä kehitetään tarpeisiin ja toiveisiin paremmin vastaavia palveluja ja tuotteita.

Asioiden tekemistä oikein

Parannetaan ja tehostetaan tuotanto- ja palveluprosesseja sekä minimoidaan mahdolliset kielteiset ekologiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Yhteistä kehittämistä

Luodaan henkilöstölle osallistumisen ja vaikuttamisen foorumit, joissa lähiesimies ryhmänsä kanssa ratkaisee esille tulleita ongelmia ja kehittää työtapoja.

Henkilöstön hyvinvointia

Parannetaan jatkuvasti työn sujuvuutta, työturvallisuutta ja -hyvinvointia sekä työkykyisyyttä.