Suomessa Euroopan paras työelämä 2020

Työelämä 2020 -hanke on työ- ja elinkeinoministeriön sekä työmarkkinajärjestöjen yhteistyössä perustama hanke työelämän pitkäjänteiselle kehittämiselle. Hankkeen tavoitteena on saada työllisyysaste nousuun ja parantaa työelämän laatua, työhyvinvointia ja työn tuottavuutta.

Työmarkkinajärjestöillä merkittävä rooli

Työelämä 2020 -hankkeen toiminta suunnitellaan ja toteutetaan laajassa yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen ja työelämän kehittämisorganisaatioiden kanssa. Työnantaja- ja palkansaajajärjestöillä on keskeinen rooli arkipäiväistää ja levittää työpaikoille käytännön toimintaa kehittäviä malleja.