Pidetään työpaikat Suomessa ja luodaan uusia

Luottamus ja yhteistyö kuvaavat työpaikkojen ja työmarkkinajärjestöjen yhteistä tuottavuus- ja tuloksellisuustyötä. Yhteisellä panoksella vaikutetaan työpaikkojen pysymiseen Suomessa ja uusien luomiseen.

Työntekijä- ja työnantajajärjestöt suunnittelevat asiantuntijaverkostoissa mm. ministeriöiden johtamia laajoja työelämän kehittämisohjelmia. Järjestöt osallistuvat hankkeiden suunnitteluun ja levittävät hyviksi koettuja käytäntöjä työpaikkojen käyttöön.

Tärkeintä onkin työpaikoilla tapahtuva tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua parantava työ.