Rahoitusta

Työsuojelurahasto rahoittaa työelämän kehittämistä

Työsuojelurahasto rahoittaa sellaista tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Varansa rahasto saa työnantajien maksamasta lakisääteisestä tapaturmavakuutusmaksusta.

Rahoitusta voivat hakea tapaturmavakuutusmaksuvelvolliset työnantajat, yritykset, kunnat ja muut työyhteisöt. Stipendirahoitus on henkilökohtainen.

Lisätietoa rahoituksesta:

  • Tutkimus- ja kehitystyö
  • Tutkimustiedon levittäminen ja hyödyntäminen
  • Tutkimusperusteinen työyhteisöjen kehittäminen
  • Henkilökohtainen pätevöityminen

 


Tekes – Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes on haastavien tutkimus- kehitys- ja innovaatiohankkeiden rahoittaja ja aktivoija. Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja voivat hakea yritykset, tutkimusorganisaatiot ja julkisten palvelujen tarjoajat.

Työorganisaatioiden kehittäminen

Tekes tarjoaa rahoitusta henkilöstön ja organisaation kehittämiseen yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille. Työelämän innovaatiot voivat olla muutoksia työ-, organisaatio- ja johtamiskäytännöissä. Niiden tulee johtaa mitattavissa oleviin parannuksiin tuottavuudessa (tuloksellisuudessa) ja työelämän laadussa.

Innovatiiviset kasvuyritykset

Tekes rahoittaa yrityksiä, joiden kehityshanke tähtää kasvuun, kilpailukyvyn parantamiseen, kansainvälistymiseen ja edelläkävijyyteen. Rahoitus voi kohdistua tuotteen, palvelun, tuotantomenetelmän, liiketoimintakonseptin tai työelämän laadun kehittämiseen.

Julkinen tutkimus

Tekes rahoittaa tutkimusorganisaatioiden teknologian, palveluiden, liiketoiminnan ja työelämän tutkimusta, jolla on merkittävää uutuusarvoa. Näkemys kaupallisista tai yhteiskunnallisista hyödyntämisestä on mukana alusta alkaen. Projektien tulokset ovat julkisia.