Koulutusta

Työturvallisuuskeskus TTK

Työturvallisuuskeskuksen tarkoituksena on parantaa työhyvinvointia kehittämällä työyhteisöjen toimintaa ja osapuolten yhteistyötä, edistämällä työn terveellisyyttä, turvallisuutta ja tuloksellisuutta sekä parantamalla esimiestyötä. TTK tarjoaa työsuojelun perus- ja täydennyskoulutusta sekä työelämän kehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyvää koulutusta. Tarjolla on kaikille avoimia kursseja sekä työpaikkakohtaista tilauskoulutusta.

Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuus ry järjestää yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa tuottavuusvalmennusta, jonka tarkoituksena on esitellä tuottavuuden ja menetelmäkehityksen perustyökaluja. Koulutukset on tarkoitettu tuotannon johto-, kehittämis ja esimiestehtävissä toimiville, kuten tuotantopäälliköille, työnjohtajille, esimiehille, menetelmäkehittäjille, prosessin kehittäjille, työsuojeluhenkilöstölle ja muille henkilöstön edustajille.

TTS – Työtehoseura

TTS – Työtehoseura tarjoaa yrityksille ja yhteisöille asiantuntija-, konsultointi- ja koulutuspalveluja. Tavoitteena on työn tuottavuuden parantaminen työnkulkua, työmenetelmiä, ergonomiaa ja logistiikkaa parantamalla. Tuottavuuskoulutuksissa perehdytään eri tapoihin kehittää tuottavuutta sekä valmennetaan käyttämään eri kehittämismenetelmiä.

Laatukeskus Excellence Finland

Laatukeskus edistää laatujohtamista ja laadunhallintaa sekä elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon toiminnan, tuotteiden laadun ja kilpailukyvyn parantamista. Laatukeskus järjestää kursseja, seminaareja ja valmennusohjelmia.

Management Institute of Finland MIF Oy

Management Institute of Finland MIF Oy:n tavoitteena on kehittää työyhteisöjä tuottavuuden ja jatkuvan parantamisen koulutuksilla.

Kiljavan opisto

Kiljavan opisto on järjestökoulutukseen erikoistunut kansanopisto. Sitä ylläpitää SAK:n koulutussäätiö. Kiljavan opisto on aikuisten oppijoiden kohtaamispaikka, jossa työelämän kysymykset ovat vahvasti läsnä. Oppiminen koostuu tietämisestä, taitamisesta, yhdessä olemisesta ja ihmisen kokonaisvaltaisesta kehittymisestä. Kursseilla saa tietoa asioista ja niiden perusteista sekä oppii soveltamaan opittua luovasti omassa toimintaympäristössä.

Murikka-opisto

Metallityöväen Murikka-opisto on ammattiyhdistyskoulutusta ja työyhteisöjen kehittämiskoulutusta tarjoava työelämän kansanopisto. Koulutus on suunnattu pääasiassa aikuisille, työelämässä toimiville Metallityöväen Liiton jäsenille.