Yksityisten alojen palkkausjärjestelmät

Ajan tasalle saatettu ja täydennetty versio suositusta palkkausjärjestelmäoppaasta, johon on koottu järjestöjen yhteiset kokemukset, pelisäännöt ja käytännön vihjeet oikeudenmukaisten ja kannustavien palkkausjärjestelmien kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi yrityksissä ja työpaikoilla.

Välineitä palkkausjärjestelmien soveltamiseen

Palkkaan ja palkitsemiseen liittyvät asiat ovat aina ajankohtaisia ja kiinnostavia. Saatavilla on kuitenkin ollut vain vähän opaskirjoja, jotka käytännönläheisesti ja selkeästi kertoisivat, miten oikeudenmukaisuus, kannustavuus, työsuorituksen ja palkan välinen yhteys voidaan käytännössä ottaa huomioon palkkoja porrastettaessa ja korotettaessa. Osaltaan siihen tarjoavat mahdollisuuksia myös erilaiset tulos- ja voittopalkkiojärjestelmät, joiden käyttö on nykyisin arkipäivää yksityisillä aloilla. Kirja antaa yritykselle ja henkilöstölle välineitä soveltaa erilaisia palkkausjärjestelmiä omalla työpaikallaan.

Opas on tarkoitettu kaikille palkkausjärjestelmistä ja niiden kehittämisestä kiinnostuneille. Sen tarkoituksena on edistää ja helpottaa palkkaukseen liittyvien kysymysten käsittelyä ja niihin liittyvää yhteistyötä työpaikoilla. Kirja sisältää myös palkitsemissanaston.

Oppaan ovat kirjoittaneet työmarkkinakeskusjärjestöjen ja niiden jäsenliittojen kokeneet palkkausjärjestelmäasiantuntijat. Kirja on EK-SAK- ja EK-STTK-tuottavuustyöryhmien yhteishanke.