Toimivat työaikajärjestelyt

Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen liiton yhdessä laatiman julkaisun tarkoituksena on muistuttaa työajan suunnittelun tärkeydestä. Se antaa myös käytännön esimerkkejä niin työnantajan kuin työntekijöiden erilaisiin tarpeisiin soveltuvista työaikaratkaisuista.
  Julkaisussa työaikajärjestelyitä esitellään kymmenen yritysesimerkin avulla. Lisäksi käsitellään muun muassa työaikajärjestelyiden suunnitteluun ja säännöllisen työajan järjestämiseen liittyviä asioita.

Julkaisu on Metalliteollisuuden työaikamalleja -kirjasen viides uudistettu painos.

Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto, 2010
A4, 52 sivua
6 € tai maksuton pdf