Parempi työ -blogi: Ei tuottavuutta ilman työturvallisuutta

Työn tuottavuutta ja työhyvinvointia ei voi kehittää ilman, että työturvallisuus on kunnossa. Erään rakennusalan toimitusjohtajan sanoin sanottuna: ”Tapaturmat maksavat, ei turvallisuus”.
Tapaturmavakuutusmaksut ja -korvaukset kertovat selkeästi, mikä maksaa. Tapaturman keskimääräinen kustannus on noin 15 000 euroa. Lisäksi tapaturma vaikuttaa negatiivisesti työpaikan ilmapiiriin ja työjärjestelyihin. 0-tapaturmaa -projektia kustannustehokkaampaa hanketta ei löydy.

Jokainen esimies tarvitsee johtamisensa tueksi pitkäjänteisiä toimintamalleja. Niiden avulla esimies ja ryhmä saavat systemaattisuutta työpaikkansa turvallisuuden, työhyvinvoinnin ja toiminnan tuottavuuden kehittämiseksi. Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi on esimerkki systemaattisesta kehittämistoiminnasta: Kun työpaikkakierroksella tunnistetaan ongelma sähköjohdon kunnossa, arvioidaan siitä johtuva riski ihmisille ja korjataan tilanne. Samalla kehitetään tuottavuutta, kun poistetaan laitteiden sähköhäiriön lähde.

Suomalaisessa työelämässä on edelleenkin turvallisuuskulttuurissa asenneongelmia. Kaikissa työpaikoissa ei nähdä työturvallisuutta tuottavuustoiminnan ja kehittämisen perustana, vaan turvallisuusasiat on ulkoistettu työsuojeluorganisaatiolle. Paras tulos saavutetaan, kun työturvallisuudesta vastuun kantavat esimiehet, työsuojelun asiantuntijat ja työterveyshuolto yhdessä kehittävät turvallisempia ja sujuvampia työprosesseja. Yhdysvalloissa ja suurimmassa osassa Eurooppaa työturvallisuus priorisoidaan johtamisjärjestelmän kärkeen, joka pitää olla kunnossa ennen kuin kehitetään prosesseja, esimiestoimintaa ja toiminnan mittareita.

Työturvallisuuskeskus (TTK) suunnitteli erityisesti esimiehille suunnatun koulutuksen, jossa käydään läpi esimiestyön vastuut ja roolit, yhteistyö työsuojeluhenkilöstön kanssa sekä esimiehen rooli työyhteisön hyvinvoinnin johtajana. Tavoitteena on tukea esimiehiä tekemään ryhmiensä kanssa uudistuksia työpaikalle, joilla parannetaan työpaikan turvallisuutta ja tuloksellisuutta. Tämä esimiesten koulutus on osa Työturvallisuuskeskuksen (TTK) uutta koulutuskokonaisuutta.