Menestyvä työpaikka – tuottavuus ja työhyvinvointi

Menestyvä työpaikka -julkaisussa tarkastellaan käytännönläheisesti työpaikkojen kokonaistuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on tukea ja lisätä työpaikkojen yhteistä kehittämistä. Tuottavuuden kehittämistä tarkastellaan tuottavuuden ja työhyvinvoinnin näkökulmista.
Suomalaisilla työpaikoilla on erinomaiset mahdollisuudet saada aikaan sellainen jatkuvaan kehittämiseen perustuva työkulttuuri, jossa kaikkien organisaatiotasojen osaamista ja kokemusta kunnioitetaan ja käytetään.

Julkaisu on tarkoitettu oppaaksi työpaikkojen johdolle, asiantuntijoille, henkilöstön edustajille ja koko henkilöstölle.