Menestyvä työpaikka – tuottavuus ja hyvinvointi -valmennus omalle työpaikalle

Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos yhdessä tarjoavat yritysten ja julkisten työpaikkojen kehittämistoiminnan tueksi uutta valmentavaa koulutusta. Koulutuksessa perehdytään työpaikkojen kehittämistoimiin tuottavuuden, työelämän laadun ja hyvän esimiestyön näkökulmista.
Osanottajat saavat konkreettista tukea oman työpaikkansa kehittämistoimiin sekä kokonaiskäsityksen tuottavuuden, työelämän laadun ja hyvän esimiestyön yhteyksistä toisiinsa.

Koulutus sopii työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille, henkilöstöjohdolle, luottamushenkilöille, esimiehille sekä muille työpaikan uudistamistoiminnasta kiinnostuneille.

Kokeneet kouluttajat Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskuksesta ja Elina Ravantti Työterveyslaitokselta omaavat käytännön kokemusta työpaikkojen kehittämistyöstä. He antavat tarvittaessa myös tarkentavia lisätietoja koulutuksesta.