Esimies ja ryhmä tekevät tulosta – Menestyminen jatkuvassa muutoksessa

Esimies ja ryhmä tekevät tulosta -julkaisun tavoitteena on tukea esimiehiä toimintatapojen uudistajina yhdessä ryhmänsä kanssa. Julkaisu on käytännönläheinen opas työpaikkojen esimiehille, asiantuntijoille ja henkilöstön edustajille.
Vanha työkulttuuri ja siihen perustuvat johtamistavat eivät enää pysty vastaamaan nykyaikaisen työelämän kehittämistarpeisiin. Työpaikoille on löydettävä yhteistyön foorumit, joissa henkilöstö kaikilla organisaatiotasoilla tulee kuulluksi, saa käyttää luovuuttaan ja osallistua yhteisten innovaatioiden tuottamiseen.