Esimies ja eurot – työhyvinvointi johtamisessa

Esimies ja eurot – työhyvinvointi johtamisessa -opas auttaa tunnistamaan työhyvinvoinnin henkilöjohtamisen häiriöitä ja selkiyttää sitä, mitä häiriöt yritykselle maksavat. Opas auttaa esimiestä keskustelemaan häiriöistä avoimesti ja vastuuttamaan koko työyksikkö ylläpitämään sujuvaa työntekoa.

Esimies ja eurot – työhyvinvointi johtamisessa

1. Hukka-aika minimiin

1.1 Työtä häiritsevä käytös hallintaan
1.2 Henkilöstövaihtuvuus hallintaan
1.3 Herkkyyttä sairauspoissaoloihin

2. Työkyvyttömyyseläköitymiselle vaihtoehtoja

3. Yhteistyö työterveyden kanssa

4. Esimies, eurot ja työn kehittäminen

4.1 Työilmapiiri innostuksen lähteenä
4.2 Menestyvä työpaikka – tuottavuus ja työhyvinvointi
4.3 Palaverikäytännöt kuntoon

5. Yhteenveto – esimies ja eurot – työhyvinvointi johtamisessa

Liite 1. Pieni keinovalikoima työurien pidentämisessä
Liite 2. Esimies ja eurot – työhyvinvointi johtamisessa (tehtäviä)
Viitteet